Disclaimer

Alle informatie en prijzen op deze website van spaenspa zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij proberen deze website zo actueel mogelijk te houden. Mocht een door u besteld artikel onverhoopt toch niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Dit om eventuele alternatieve artikelen voor te stellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, zijnde Spa en Spa.

Disclaimer (versie okt 2020)